birthday celebration

Joyful crowds celebrate Founding President Sam Nujoma's 89th birthday

by editor1 / May 12, 2018 / 0 comments

Joyful crowds celebrate Founding President Sam Nujoma's 89th birthday at Etunda village in Omusati Region.