Hartklop FM


Get the App bellow to stream :


Android Store

Android Store


In teenstelling met die voorafgaande dienste het die Afrikaanse Diens op 1 Mei 1979 net uit enkele versoekprogramme en twee streeksnuus bulletins per dag bestaan.
Die res van die uitsaai tyd is gevul met herleide programme van die Suid Afrikaanse Uitsaaikorporasie.
Aangesien 88 persent van die moedertaal is van net 8 persent – het die vestiging van ‘n volwaardige eie Afrikaanse Diens in die beginjare voorrang geniet.
Aanvanklik is net 6 uur per week uit Windhoek uitgesaai, maar ‘n eie inset is reeds in die eerste jaar tot 15 uur 30 minute verhoog nadat ‘n superintendent en twee omroepers in September 1979 aangestel is en die Afrikaanse Diens beslag gekry het.